Vernostný
program

Zdieľajte nás na Facebooku!

OZNAM

Vážení obchodní partneri,

Dovoľte mi informovať Vás o ukončení existencie vernostného katalógu spoločnosti Fega Frost s.r.o. , do ktorého programu ste boli prihlásení.

Okolnosti trhu, ako mnohé výberové konania, obrovské množstvo akciových cien, materiálno technická podpora a iné marketingové aktivity pre Vás,  nás doviedli k myšlienke ukončenia existencie vernostného programu. Vernostný katalóg bol vytvorený na základe spoluúčasti spoločnosti Fega Frost s.r.o. a ich dodávateľských partnerov, v ktorých silách už nie je, aj v rámci iných foriem podpory predaja,  vernostný katalóg ďalej podporovať.

Ďakujem za pochopenia a zasielam podstatnú informáciu – načítavanie bodov do vernostného katalógu budeme rušiť ku 31.12.2016 a výber bodov z neho si budete môcť uplatniť v prvej polovici roku 2017, presnejšie do 30.6.2017.

Do budúcna nevylučuje opätovné spustenie vernostného programu. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

S pozdravom
František Gallik
​Konateľ spoločnosti

Fega Frost || Vernostný program

Distribučné depá
Depo Ploské 
Centrálny sklad SK165 
Ploské 158
044 44 Ploské

mobil: 0918 750 751
Depo Žilina
Areál MZ Pneu
Kamenná ulica
031 01 Žilina 

mobil: 0911 750 752
Depo Važec

Urbárska ul.
032 61, Važec

mobil: 0918 750 782