Vernostný
program

Zdieľajte nás na Facebooku!

Myšlienka vernostného programu

S radosťou Vám oznamujeme, že  sme  pre  Vás  pripravili  „vernostný  program“ -  ako odmenu  za  Vašu  doterajšiu  lojalitu  a zákaznícku vernosť,  a ako  podporu  predaja  vybraných  potravinárskych  tovarov  v období  našej  budúcej  spolupráce  .  Tento program sme pripravili  v súčinnosti  s našimi    dlhoročnými  obchodnými partnermi .  

Systém  má  vyjadriť  to, ako si  spoluprácu  s Vami  vážime  a ceníme.   Máme  o jej  rozvíjanie  trvalý  a hlboký  záujem, a preto sa snažíme    prinášať  do  našich  vzájomných obchodov stále niečo nové  a zaujímavé.

Veríme,  že  Vás  náš  vernostný  program  zaujme  a osloví,  že  sa ho  zúčastníte  a zaregistrujete  sa,  a začnete  ho  naplno  využívať.  Snažili sme sa   pripraviť  pre  Vás  čo najširšiu  ponuku   prezentov  a darčekov,  čo  so sebou samozrejme  prináša  aj  jedno  špecifikum, a to   systém rozhodnutia sa  Vás  ako  zákazníka  metódou „práve teraz“.  

Fega Frost || Vernostný program

Distribučné depá
Depo Ploské 
Centrálny sklad SK165 
Ploské 158
044 44 Ploské

mobil: 0918 750 751
Depo Žilina
Areál MZ Pneu
Kamenná ulica
031 01 Žilina 

mobil: 0911 750 752
Depo Važec

Urbárska ul.
032 61, Važec

mobil: 0918 750 782